Inslag en opslag

Het ervaren vast magazijnpersoneel zorgt voor een foutloze en snelle afhandeling van uw diepvrieslading dat zowel bulk als op pallets kan worden aangeboden. Na een zorgvuldige ingangscontrole, al dan niet met het optioneel nemen van foto’s, en met behulp van het state-of-the-art en eigen ontwikkeld geïntegreerd voorraad- en managementsysteem van Antwerp Cold Stores, krijgen uw goederen een geschikte locatie in de diepvriescellen. Tijdens de ingangscontrole kunnen kwaliteitscontroles worden uitgevoerd, stalen worden genomen en naar labo’s verstuurd. Uw goederen kunnen opgeslagen worden onder douanetoezicht, BTW entrepot met fiscale vertegenwoordiging of als vrije goederen. Indien vereist kunnen goederen ook onder een quarantaineregime worden bewaard.

Gespecialiseerde diensten

Antwerp Cold Stores biedt een brede waaier aan van bijkomende gespecialiseerde diensten die u toelaten om diepvrieslading te herverpakken en/of labelen alvorens ze wordt geladen of in het diepvriesmagazijn opgeslagen.

Uitslag

Op basis van uw uitslagopdrachten, worden alle pallets, alvorens ze geladen worden voorzien van SSCC labels die een 100% traceerbaarheid verzekeren.

Expeditiediensten

Antwerp Cold Stores biedt een pakket expeditie diensten aan dat gebruikers van het food cluster toelaat om een volledige distributie binnen Europa of een overslagfaciliteit voor export te managen. Ervaren dossierbeheerders verzorgen de volledige afhandeling van uw import of exportzendingen. Alle vereiste douanedocumenten worden uitgesteld onder een douanewaarborgregeling van Antwerp Cold Stores. Bij overslag in het diepvriesmagazijn worden containers van en naar de container terminals vervoerd aan competitieve tarieven. Eigen kaai expediteurs assisteren proactief bij de fytosanitaire en veterinaire inspecties die op de nabij grensinspectiepost plaatsvinden. Uw diepvrieslading kan bovendien rechtstreeks in container of na overslag met diepvrieswagens worden vervoerd indien de afstand gerechtvaardigd is.

Technologie

Het op maat ontwikkeld geïntegreerd magazijnbeheersysteem is volledig toegespitst op het behandelen van voedingsmiddelen waarbij kritieke informatie zoals houdbaarheidsdata en traceerbaarheid eerder stamdata zijn dan een optie. In- en uitslag gebeurt met de laatste scanning technologie die toelaat om relevante informatie real-time in de cloud te registreren. De scanners die gebruikt worden in de transitzone waar de in- en uitslag plaatsvindt, beschikken bovendien over camerafunctionaliteit dat toelaat om de goederen te fotograferen tijdens het scannen.
De systeeminfrastructuur is volledig gebaseerd op het principe om 100% traceerbaarheid te garanderen en is geïntegreerd in het dossierbeheersysteem dat klaar is om een antwoord te beiden aan de aankomende e-commercebehoeften in de markt.

Normen en vergunningen

Antwerp Cold Stores draagt kwaliteitsnormen hoog in het vaandel en werkt onder de HACCP standaard. Bovendien beschikt het logistiek cluster over de vereiste vergunningen om organische producten te behandelen en bewaren. De hele logistieke cluster is daarenboven geregistreerd bij de Food and Drug Administration en het USDA zodoende handel van en naar de Verenigde Staten kan worden bewerkstelligd.

Containeroperaties

Antwerp Cold Stores beschikt over een parking met 20 reefer aansluitingen die gebruikers van het cluster of hun aangestelde vervoerders toelaat om reefer containers aan te sluiten alvorens ze behandeld of geleverd worden aan container terminals. Hiermee kan u belangrijke besparingen realiseren. Daarenboven beschikt het cluster over volledig geautomatiseerde weegbruggen die elektronisch kunnen rapporteren aan de systemen van scheepsagenturen en container terminals conform de SOLAS regelgeving.